menu
nagłówek | header | image

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

W ciągu ostatnich kilku dekad nasza wiedza na temat funkcjonowania mózgu, rozwoju neurokognitywnego, zaburzeń neurorozwojowych, zaburzeń neurodegeneracyjnych oraz wpływu różnych patogenów na funkcjonowanie człowieka ogromnie wzrosła. Badania nad rozwojem mózgu, rozwojem poznawczo-behawioralnym i połączeniem tych dziedzin pogłębiły naszą wiedzę na temat zależności pomiędzy dojrzewaniem mózgu a zachowaniem, w tym zwłaszcza nad zachowaniami komunikacyjnymi.

Dynamiczny rozwój badań w obszarze neuronauki wymaga integracji międzydyscyplinarnej, budowania sieci interprofesjonalnych zarówno w sferze badań naukowych, jak i praktyk ludzkich, w tym zwłaszcza praktyk nastawionych na wspieranie rozwoju oraz prowadzenie terapii.

Celem konferencji jest stworzenie forum prezentacji i dyskusji stanowisk, podejść, teorii, paradygmatów, wyników badań empirycznych, jak również rozwiązań metodycznych i technologicznych oraz programów terapeutycznych. Zapraszamy do udziału w konferencji badaczy różnych dyscyplin naukowych oraz praktyków zajmujących się pracą rozwojową i terapeutyczną.

1. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Mózg – rozwój – komunikacja. Potrzeba interdyscyplinarnego wsparcia” została zorganizowana w marcu 2022 roku, w czasie pandemii COVID-19. Obecnie, w 2024 roku, w okresie popandemicznym posiadamy szereg nowych doświadczeń oraz refleksji, zarówno osobistych, jak i zawodowych i naukowych. Sądzimy, że warto rozważyć je w kontekście problematyki konferencji – struktury i funkcjonownia mózgu, jego rozwoju oraz komunikacji.

Zapraszamy do udziału w 2. Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Mózg – rozwój – komunikacja. Potrzeba interdyscyplinarnego wsparcia". Pierwszy dzień konferencji zostanie zdominowany przez debatę naukową. Z kolei drugiego dnia zapraszamy do udziału w przedpołudniowej sesji panelowej „Krajobraz po pandemii COVID-19” oraz popołudniowym bloku warsztatów szkoleniowych.

Patronat Honorowy

logo UMP
JM Rektor
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski

Patronat naukowy konferencji

  • Polskie Towarzystwo Rehabilitacji, Oddział Wielkopolski
  • Polskie Towarzystwo Logopedyczne

Partnerzy konferencji

logo EMEDEA
logo ISKRA
Stowarzyszenie
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Iskra”
logo UdarRehab
logo v-medclinic
logo Wir
aktualizacja: 2024-03-25