menu
nagłówek | header | image

Opłaty

 • Uczestnik - 400 PLN
 • Student UMP - 100
 • Student spoza UMP - 200 PLN
 • Słuchacze Studiów Podyplomowych Neurologopedii Klinicznej na UMP - 100 PLN
 • Nie ma możliwości dokonania opłaty w miejscu konferencji.

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Citibank Handlowy
49 1030 1247 0000 0000 4771 8708
SWIFT/BIC: CITIPLPX
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
ul. Fredry 10, Poznań
z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika, mozg2024

Rezygnacja z uczestnictwa:

 • po 30.04.2024 - brak zwrotu opłaty
 • wszystkie rezygnacje należy zgłaszać mailowo na adres: konferencje@ump.edu.pl.

Faktury:

 • Faktury z odroczonym terminem płatności, prosimy zgłaszać pod adresem konferencje@ump.edu.pl
 • Organizator wystawia faktury na podstawie dokonanej wpłaty na dane podane w formularzu podczas rejestracji lub drogą mailową na adres: konferencje@ump.edu.pl.
 • Wystawienie faktury jest możliwe w nieprzekraczalnym terminie do 15. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu sprzedaży.
 • Po tym terminie wystawienie faktury będzie niemożliwe.
 • Podstawa prawna: Terminy wystawiania faktur - zasada ogólna. Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT fakturę należy wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.
aktualizacja: 2024-03-25