menu
nagłówek | header | image

KOMITET NAUKOWY

 • prof. dr hab. Mirosław Michalik (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 • prof. dr hab. Jacek Wysocki (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
 • dr hab. Katarzyna Hojan, prof. UM (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
 • dr hab. Ewa Kaptur, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr hab. Piotr Rzymski, prof. UM (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
 • dr hab. Paweł Cylulko (Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu)
 • dr hab. Michał Karlik (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
 • dr hab. Ewa Gajewska (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
 • dr hab. Agnieszka Przystańska (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
 • dr Mirosława Cylkowska-Nowak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
 • dr Ewa Korzeniowska-Kromer (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
 • dr Wojciech Lipski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Logopedycznego)
 • dr Jarosław Sobański (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
 • dr Alicja Sroka (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
 • dr Wojciech Strzelecki (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
 • dr Sławomir Tobis (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • dr Sylwia Kropińska
 • dr Magdalena Magierska-Krzysztoń
 • mgr Ewa Grzelak
 • mgr Magdalena Kubisz
 • mgr Anna Lewczuk
 • mgr Mirosława Maślak
 • mgr Tomasz Popadowski
aktualizacja: 2024-03-25